Gözlenen sözler
Paýlaşyň
abort sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
taşlamakabortbırakmak
wagtyndan öň çagany almakabortçocuk düşürmek
ir wagtda taşlamakaborterken bırakmak
togtatmakabortdurdurmak
1)taşlamak 2)wagtyndan öň çagany almak 3)ir wagtda taşlamak 4)togtatmakabort1) durdurmak 2) erken çocuk aldırma 3) erken bırakmak 4) durdurmak
abort sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
taşlamakabortbırakmak
çaga aldyrmaabortionkürtaj

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!