Gözlenen sözler acrossaddition
Paýlaşyň
accomplice sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
şärikaccomplicesuç ortağı
accomplice sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
şertnama, ýüki ibermek üçin kapitana berilýänaccomendakargo sahibinin gemi kaptanını tayin ettiği sözleşme
ýerleşdirmekaccommodateyerleşdirmek
ýerleşdirmeaccommodationkonaklama
ýaşaýyş tölegleriaccommodation billkonaklama ödemeleri
ýoldaşlykaccompanimenteşlik
ýoldaş bolmakaccompanyeşlik etmek
şärikaccomplicesuç ortağı
1)tamamlanmak 2)üstesinden gelmek accomplish1) tamamlama 2) üstesinden gelme
üstünlikliaccomplishedbaşarılı
üstünlikaccomplishmentbaşarı
sazlaşykaccorduyum
1)kybap, 2)laýyklyk accordance1) benzerlik, 2) uygunluk
sazlaşykaccordantuyumlu
1) laýyklykda 2)görä 3) boýunça according to1) uyarınca 2) göre 3) boyunca
düzgün boýunçaaccording to the rule
1) ýagdaýa görä 2) boýunça accordingly1) duruma göre 2) boyunca
akordeonaccordionakordeon
hasapaccounthesap
jogapkär bolmakaccount for
hasaby göteriji, eýesiaccount holderhesap sahibi
hasabyň eýesiaccount ownerhesap sahibi
düzgünleşdirilen hasapaccount, settleddüzenlenmiş hesap
hasabatlylykaccountabilityhesap verebilirlik
jogapkäraccountablesorumlu
1) hasapçy, 2) buhgalteraccountant1) muhasebeci 2) sayman
buhgalter hasabatyaccountingmuhasebe hesabı
hasaphanaaccounting departmentmuhasebe departmanı
buhgalter hasabyaccounting recordsmuhasebe kayıtları
hasabat standartlaryaccounting standardsmuhasebe Standartları
ýalňyş hasapaccounting, falseyanlış hesap
hasaplaryň ýalňyşlygyaccounts, falsification ofhesaplardaki yanlışlık

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!