Gözlenen sözler agileadorableassistantactorappetite
Paýlaşyň
acquit sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
aklamakacquitberaat ettirmek
acquit sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
aklamakacquitberaat ettirmek
1) aklama, 2) aklanmaacquittal1) beraat 2) beraat ettirme
jenaýat işi boýunça aklanmaacquittal of crimesuçtan beraat
aklananacquittedberaat etmiş

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!