Gözlenen sözler artsavoidancecameladjoining
Paýlaşyň
ant sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
garynjaantkarınca
ant sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
antonim antonym
gadymy şäher harabaçylygyancient settlementantik yerleşim
garynjaantkarınca
1)ýigrenç, 2)gapma-garşylykantagonism1) iğrenç 2) zıtlık
tersine gitmekantagonizealeyhine çevirmek
paýantepay
mundan öňdäkiantecedentöncül
geçen durmuşantecedentsmazi
öňki maglumatlara degişlilikantedateeski bilgilere aitlik
1)jeren, 2)keýik, 3)antilopaantelope1) antilop 2) geyik
antenaantennaanten
nikadan öňkiantenuptialnikah öncesi
nikadan öňki ylalaşykantenuptial contractnikah öncesi sözleşmesi
1)gimn, 2)senaanthem1) marş 2) ilahi
garynja ketekanthillkarınca yuvası
garadalakanthraxşarbon
adam täsir etmesianthropogenic influenceantropojenik etki
adamy öwrenişanthropologyantropoloji
adam ýaýrawyanthroposphereantroposfer
antiblokirleýän togtatyjy ulgamanti-blokcking system (abs)
antiblokirleýän ulgam (togtadyjylaryň)anti-lock brake system(alb)
sazlaýjyanti-roll bar
antibiotikantibioticantibiyotik
çaklamakanticipatetahmin etmek
çaklamaanticipationtahmin
antizäherantidotepanzehir
antifrizantifreezeantifriz
kanuna garşylykantinomykanuna aykırı
gadymyantiqueantik
1)gadymy (adj), 2)gadymylyk (n), 3)gadymyýet (n)antiquity1) antik 2) antik dönem 3) antiklik
antiseptikaantisepticantiseptik
sugun şahyantlersçatal boynuz
tälimçi (n)coachantrenör
antidoping gözegçiligidoping control
antibiotikdoping control results
türgenleşiklerdrillantreman
türgenleşmek (v)exerciseantreman yapmak
gadymy şäher harabaçylygyhilfortantik kent harabeliği
aňtawçyintelligenceistihbarat
türgenleşmek (v)masterantreman
aňtawreconnaissance
aňtawçyscout

ant

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
“Gallup”: Türkmenistan iň howpsuz ýurt
pugtalanmagyna mynasyp goş ant goşýar. Halkara metbugatynyň maglumatyna görä, halkara guramanyň sanawynda Hytaý 94
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmen-türk gatnaşyklary: ýokary derejedäki sapar we duşuşyklar
ösmegine uly goş ant goşýandygyna ynanýar” diýip belleýär. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň, Türkmenistanyň
www.atavatan-turkmenistan.com
Relations between Turkmenistan and South Korea was discussed
It is import ant to note that since 2019, the Educational Center for
www.atavatan-turkmenistan.com
Cooperation between Turkmenistan and international organizations
meeting, the particip ants discussed the key issues of cooperation and underlined the
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk
goşýan ähmiýetli goş antlaryny belläp geçdi. Aýratyn ýiti ýokanç kesellerine garşy göreşmek boýunça meýilnamalaryň

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!