Gözlenen sözler cameladjoiningkilogramUnhappyactuary
Paýlaşyň
avoidance sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
gaçalgaavoidancekaçınma
avoidance sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)ýadyrgamak, 2)gaça durmakavoid1) sakınmak 2) uzak durmak
gaçalgalyavoidablekaçınılabilir
gaçalgaavoidancekaçınma

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!