Gözlenen sözler ab initiosweet potatoesabilityconvertglitter
Paýlaşyň
bent sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
beýtstrophebentстрофа
bentsubparagraphalt paragrafподпункт
egribenteğriсогнутый
bentbreakwaterdalgakıranплотина, дамба, волнорез
bentcoupletbeyit1) строфа,куплет 2) плотина, дамба
bentjettyrıhtımпристань
bent pieriskeleпирс
bent quayengelнабережная, плотина
bentstanzakıtaстрофа, плотина
egdi, gyşardy.benteğrildiсогнутый, согнутый.
egen, gyşaranbenteğenсогнутый, согнутый
TürkmenEnglishTürkçeРусский
beýtstrophebentстрофа
bentsubparagraphalt paragrafподпункт
bentbreakwaterdalgakıranплотина, дамба, волнорез
bentcoupletbeyit1) строфа,куплет 2) плотина, дамба
bentjettyrıhtımпристань
bent pieriskeleпирс
bent quayengelнабережная, плотина
bentstanzakıtaстрофа, плотина
bent sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
egribenteğriсогнутый
egribent; crookedeğriсогнутый;
bentbreakwaterdalgakıranплотина, дамба, волнорез
bentcoupletbeyit1) строфа,куплет 2) плотина, дамба
bent (n)dambaraj1) строфа, куплет 2)плотина, дамба,запруда 3) амулет 4) плененный, очарованный, покоренный
bentjettyrıhtımпристань
bent pieriskeleпирс
bent quayengelнабережная, плотина
bentstanzakıtaстрофа, плотина
beýtstrophebentстрофа

bent

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir
täsirlenip, bir bent goşgy bilen  hekaýatymy tamamlasym gelýär: Enä hormat, Enä tagzym, Arkadagdan uly
www.atavatan-turkmenistan.com
“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar
kilometr daşlykda, Ýer bent obasyndan, takmynan, 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu ýerde türkmen alymlary
www.atavatan-turkmenistan.com
Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlaryny bermegiň Tertibi
bölegiň 1-5-nji bentlerinde görkezilen resminamalaryň asyl nusgalary yzyna gaýtarylmalydyr.      
www.atavatan-turkmenistan.com
Daşary ýurtlardan ulag serişdeleriniň wagtlaýyn getiriliş möhletleri
we 3-nji bentlerine laýyklykda bellenilen möhletlerde ulag serişdesiniň yzyna alnyp gidilmegi mümkin
www.atavatan-turkmenistan.com
Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar
degişli bir bent öz goşgy setirlerim bilen jemlemegi makul bildim. Söýgi, Umyt, Gorky
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!