Gözlenen sözler ene dilienvirons
Paýlaşyň
book sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
kitapbookkitapкнига
book sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
kitapbookkitapкнига
hasap depderibook accountmuhasebe defteriбухгалтерская книга
ýazgydaky bergibook debtdeftere geçirilen borçзафиксированный долг
söwdä kitapçasyny ýöretmekbook keepingticaret defteri yürütmeведение торгового учета
1)kitaphon, 2)kitapsöýüjibook-lover1) kitap sever 2) çok kitap okuyan1) библиотека 2) любитель книг, книголюб
kitaplykbookcasekitaplıkкнижный шкаф
bellige alynanbookedkayıtlıучтено, забронировано
sargamabookingrezervasyonпоручение, заказ,бронирование
buhgalterbookkeepermuhasebeciбухгалтер
hasaphanabookkeepingmuhasebeбухгалтерия

book

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
“Apple” kompaniýasynyň girdejisi
dollara çenli ýokarlandy. “Face book” sosial ulgamynyň girdeijisi Sosial ulgamy “Facebook”-yň girdejisi, 2019-njy ýylyň degişli
www.atavatan-turkmenistan.com
Gadymy söýgi haty
özüňiziň IMO, Face book, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz! Okap bilersiňiz  “Ata
www.atavatan-turkmenistan.com
Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi
özüňiziň IMO, Face book, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz! Okap bilersiňiz  “Ata
www.atavatan-turkmenistan.com
Daşyndan açylmaýan gapy
özüňiziň IMO, Face book, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz! Okap bilersiňiz  “Ata
www.atavatan-turkmenistan.com
Ýalan söýgä ýanan söýgi
özüňiziň IMO, Face book, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz! Okap bilersiňiz  “Ata
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!