Gözlenen sözler wedding processionattorneyshipambusherchain armourplanned
Paýlaşyň
family sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
maşgalafamilyaile
family sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
tanyşfamiliartanıdık
öwrenişdirmekfamiliarizealışmak
maşgalafamilyaile
maşgala kazyýetifamily courtAile mahkemesi
maşgalaly adamfamily manAile adamı
maşgala adyfamily namesoyadı
maşgala tertibifamily orderaile düzeni
maşgala tertibine garşy jeneýatlarfamily order, offenses against
maşgala agşamyfamily partyaile partisi
maşgala çykdajylaryfamily provisionaile giderleri
maşgala fondyfamily trustaile güveni, aile fonu
açlykfaminekıtlık
uruggenusfamilya
familýalast namesoyadı
familiýasurnamesoyadı

family

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenistanda 294 web saýt döredildi
www.atavatan-turkmenistan.com
Writing by “Microsoft Word” about Bill Gates
in lawyers family. He studied Lakeside private school. When he was pupil

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!