Gözlenen sözler helloGarafeudcanteenpolite
Paýlaşyň
rush sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyrush1)aljyramak, 2)gargy (n), 3)topulmak (v), 4)zogdyrylmak (v), 5)çozmak (v), 6)dazlamak (v), 7)howluklmak (v), 8)ülen (n), 9)howlukmaçlyk (n), 10)howlukmak (v)
Türkçe: 1) telaş 2) saldırı 3) koşma 4) hücum 5)saldırmak 6)atılmak 7) acele etmek 8)acelecilik 9) acele etme 10) telaşlanma
rushaljyramak
rushgargy (n)
rushtopulmak (v)
rushzogdyrylmak (v)
rushçozmak (v)
rushdazlamak (v)
rushhowluklmak (v)
rushülen (n)
rushhowlukmaçlyk (n)
rushhowlukmak (v)
rush sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumybrush1)çotga (n), 2)timar bermek (v), 3)çotgalamak (v), 4)gotaz (n)
umumybrushwoodçöpleme
umumycrush1)itnişik (n), 2)dyknyşyk (n), 3)maýdalamak (v)
umumyhairbrushdarak
umumyrush1)aljyramak, 2)gargy (n), 3)topulmak (v), 4)zogdyrylmak (v), 5)çozmak (v), 6)dazlamak (v), 7)howluklmak (v), 8)ülen (n), 9)howlukmaçlyk (n), 10)howlukmak (v)
umumyto brushtimar
umumyto rush1)howlykmak, 2)dazlamak
umumytoothbrushdiş çotgasy

rush

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Dişläp dişiňi arassala
CES 2020: “Y-B rush” diş şotgasy bilen dişiňi arassalamak üçin bary-ýogy 10 sekunt

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!