Gözlenen sözler absent-mindedfatheragitatordisputeoneness
Paýlaşyň
tiny sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
ownuktinyçok küçük
1)uşajyk 2)çülpe 3)maýda 4)ujypsyz 5)kiçilik 6)kiçijiktiny1) çok küçük 29 küçücük 3) mini 4)ufacık 6)minnacık
uşajyktinyufacık
çülpetinyminicik
maýdatinyufak
ujypsyztinyçok küçük
kiçilik tinyküçük
kiçijiktinyküçük
tiny sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
ownuktinyçok küçük

tiny

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Popular self-worth, self-esteem and self-love quotes
us are tiny matters compared to what lies within us.”  Ralph Waldo Emerson.

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!