Comments Off on Aýagyň barmagy

Aýagyň barmagy

Iňlis dilinde: Toe
Comments Off on Boýun

Boýun

Iňlis dilinde: Neck
Comments Off on Ýüz

Ýüz

Iňlis dilinde: Face
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.